Projectmanagement is een vak wat je er niet zomaar even bij doet. Niet iedere specialist heeft het namelijk in zich om projecten te leiden. Er zijn twee redenen om met een project te starten: het veranderen van uw organisatie (changing the business) en het efficiënt en effectief laten functioneren van uw organisatie (running the business). In het realiseren van uw ambitie zullen beide aspecten een rol spelen. Het inhuren van een interim projectmanager kan dan een goede oplossing zijn. Zo weet je zeker dat het project in de meest optimale vorm wordt opgezet, dat de risico’s en budgetten worden bewaakt en dat deadlines worden gehaald.

Kenmerkend voor een project is dat het vraagstukken omvat die veelal nieuwe elementen in zich dragen en waarbij niet of nauwelijks op eerdere ervaringen kan worden teruggevallen. Om het project tot een goed einde te brengen, heeft de projectmanager de inbreng nodig van diverse onderdelen van de organisatie. Per project moet er dan ook een passende werkwijze en projectstructuur gezocht worden.

  • Start van het project met bepaling van de doelstelling, omvang/scope van het project.
  • Planning van het project en de opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten.
  • Uitvoering van de werkzaamheden in de verschillende fasen en werkstromen.
  • Opvolging van de projectvoortgang.
  • Oplevering, borging, afronding en eventuele verslaglegging.

Projectmanager

De traditionele projectmanager was er veelal gericht op om een project binnen budget, op tijd, conform de opdracht en met inachtneming van de kwaliteitseisen te realiseren. De parameters waren hierbij vast omschreven. De moderne projectmanager ondersteunt organisaties in het behalen van hun operationele, tactische en strategische doelen. Dat vereist veel meer kennis en vaardigheden dan voorheen. De projectmanager krijgt een steeds belangrijkere taak en om alles in goede banen te kunnen leiden moet de projectmanager over een veelvoud van kwaliteiten beschikken.

Kennis, vaardigheden en lef

Naast kennis, vaardigheden en de juiste mentaliteit hebben projectmanagers ook lef nodig. Zij moeten een project leiden, hun team inspireren, zelfmanagement stimuleren en kunnen omgaan met, soms hooggespannen, verwachtingen. De ideale projectmanager koppelt een hoog zakelijk bewustzijn aan gevoeligheid en heeft een helikopterview. Tegelijkertijd heeft de projectmanager ook oog voor details en stelt bij alles wat hij/zij doet het uiteindelijke doel centraal. De projectmanager is in staat partnerschappen aan te gaan, bezit ondernemersvaardigheden, is niet bang om risico’s te nemen en gaat de discussie niet uit de weg.

Niveauverschillen

Er zijn projecten die een heel directief management vereisen en er zijn projecten waarbij een projectmanager vooral een faciliterende taak heeft. Er zijn kleine en overzichtelijke projecten en er zijn projecten op strategisch en tactisch niveau. Op dat hoogste niveau moet je snel kunnen schakelen. De directie moet kunnen vertrouwen op het inzicht van de projectmanager. Dat vergt senioriteit.

FITIS Interim

Meer weten over de bemiddeling van projectmanagers door Fitis Interim?

Neem dan contact op via 06-52392631 of mail info@fitisinterim.nl.