Human resources kent vele facetten. Enerzijds moeten er nieuwe mensen worden aangenomen, anderzijds moeten huidige medewerkers gemotiveerd en productief blijven. Human resources verbindt verschillende vakgebieden, waaronder psychologie, bedrijfskunde en communicatie. Een HR-professional werkt vanuit vertrouwen, openheid en eerlijkheid en is de tussenschakel die moet kunnen verbinden met iedereen binnen het bedrijf. Daarbij moet rekening gehouden worden met samenwerkingsafspraken, cultuur en onuitgesproken regels.

De verschillende HR-functies (zoals HR adviseur, HR business partner en HR manager) worden vaak door elkaar gebruikt. Het verschil tussen deze functies zit hem met name in de taken en verantwoordelijkheden. HR adviseurs en HR managers delen hun kennis en de uitdagingen waar de organisatie tegenaan loopt – bijvoorbeeld verloop, verzuim, learning & development of reorganisaties – met de HR business partner. De HR business partner stelt vervolgens verbeterprojecten op en onderzoekt in welke mate deze verbeteringen impact zullen hebben, op kostenbesparing, de organisatiecultuur of andere bedrijfsbelangen. Een HR adviseur houdt zich voornamelijk bezig met operationele werkzaamheden. Een HR business partner zet juist strategische projecten op, houdt het verloop van processen in de gaten en rapporteert de resultaten aan een manager of een managementteam. De HR manager is eindverantwoordelijk en schakelt met de directie.

Een recruitmentspecialist is de expert op het gebied van werving en selectie. Dit betekent dat er sprake is van een afgebakend takenpakket dat uitsluitend gericht is op het succesvol vervullen van openstaande vacatures. De kerntaak van een recruiter is in essentie het samenbrengen van werkgever en werknemer.

De interim HR opdrachten ontstaan vaak in het vacuüm van een openvallende functie of uitbreiding, waarbij er nog geen vaste kandidaat geworven is of als een vaste functionaris voor langere tijd niet inzetbaar is.

Interim functies

Fitis Interim beschikt over een netwerk met een grote diversiteit aan HR specialisten.

  • HR manager
  • HR businesspartner
  • HR adviseur
  • Recruiter

FITIS Interim

Wil je meer weten over de bemiddeling van HR-professionals door Fitis Interim?

Neem dan contact op via 06-52392631 of mail info@fitisinterim.nl.