Integriteit is één van de vijf kernwaarden van Fitis Interim en wij hechten er dan ook veel waarde aan dat onze overeenkomst met jou als zelfstandige interim professional, en ook die met onze opdrachtgever, voldoet aan alle wettelijke en fiscale eisen.

Fitis Interim werkt met zelfstandige professionals altijd met een overeenkomst van tussenkomst. Dat wil zeggen dat Fitis interim in dit geval de intermediair is en een contract sluit met jou waarbij jij de opdrachtnemer wordt. Daarnaast sluit Fitis Interim een overeenkomst van opdracht met de klant (onze opdrachtgever).

Duur van de opdracht

Om alle partijen duidelijkheid te geven werkt Fitis Interim met een vooraf vastgelegde periode waarvoor je wordt ingehuurd. Indien gewenst kan de opdracht wel tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een afgesproken opzegtermijn. Een opzegtermijn kan per opdracht verschillen en is afhankelijk van het soort, de looptijd en het niveau van de opdracht.

Tarief

Afhankelijk van de opdracht hanteren we verschillende mogelijkheden voor de inrichting van het tarief.

  • all-in uurtarief af op basis van gemaakte uren.
  • een vast dagtarief (dit komt vaak voor bij langdurige inhuur)
  • een basis uurtarief met additionele variabele kosten.

Uiteraard is het niveau en het opdrachttype van grote invloed op het tarief. In het voortraject brengen we in kaart welke tarieven je als zelfstandige hanteert, zodat we dit kunnen meenemen in de bemiddeling richting de opdrachtgever.